Quy cách kỹ thuật vải địa kỹ thuật không dệt ART

 

Các chỉ tiêu

Tiêu chuẩn

Đơn vị

ART9

ART11

ART12

ART14

ART15

ART17

ART20

ART22

ART24

ART25

ART28

Cường độ chịu kéo

ASTM D 4595

kN/m

9.0

11.0

12.0

14.0

15.0

17.0

20.0

22.0

24.0

25.0

28.0

Độ dãn dài khi đứt

ASTM D 4595

%

40/65

40/65

40/65

45/75

45/75

50/75

50/75

50/75

50/80

50/80

50/80

Sức kháng thủng CBR

ASTM D 6241

N

1500

1700

1900

2100

2400

2700

2900

3200

3800

4000

4500

Sức kháng thủng thanh

ASTM D 4833

N

250

320

350

400

420

520

580

620

720

750

820

Lưu lượng thấm ở 100mm cột nước

ASTM D 4491

l/m2/s

170

150

140

125

120

90

80

75

70

60

50

Kích thước lỗ O90

ASTM D 4751

micron

120

115

110

100

90

80

75

75

70

70

60

Trọng lượng đơn vị

ASTM D 5261

g/m2

130

150

160

180

200

230

270

290

320

335

370

Độ dày P= 2Kpa

ASTM D 5199

Mm

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.65

1.7

1.8

2.0

2.2

Chiều dài cuộn

 

m

250

225

225

175

175

150

125

125

100

100

100Quy cách kỹ thuật vải địa kỹ thuật không dệt ART-D

 

Các chỉ tiêu

Properties

Tiêu chuẩn

Standard

Đơn vị

Unit

ART 9 D

ART11D

ART 14D

ART 15D

ART 22D

ART 24D

ART 28D

Cường độ chịu kéo - Tensile Strength

astm d 4595

kN/m

9.0

11.0

14.0

15.0

22.0

24.0

28.0

Độ dãn dài khi đứt - Wide width Elongation At Break

astm d 4595

%

40/75

40/75

40/75

40/75

50/80

50/80

50/80

Cường độ kéo giật - Grab Tensile Strength

astm d 4632

N

530

620

780

870

1200

1450

1700

Sức kháng thủng CBR - CBR Puncture Resitance

din 54307

N

1500

1800

2100

2400

3300

4000

4500

Hệ số thấm - Permeability

ASTM D4491

m/s

30 x 10-4

30 x 10-4

30 x 10-4

30 x 10-4

30 x 10-4

30 x 10-4

30 x 10-4

Kích thước lỗ O95- Opening size O95

ASTM D4751

micron

180

150

125

110

85

75

60

Trọng lượng đơn vị - Mass per Unit Area

astm d 3776

g/m2

137

158

189

210

315

357

420

Độ dày - Thickness

astm d 5199

Mm

1.2

1.5

1.7

1.9

2.5

2.9

3.2

Khổ rộng cuộn: 4.00 m