Các chỉ tiêu - Properties

Tiêu chuẩn - Standard

Đơn vị - Unit

Mã hiệu PP 40

Cường độ chịu kéo khi đứt (MD &CD)

ASTM D-4595

kN/m

40/40

Độ dãn dài khi đứt (MD & CD)

ASTM D-4595

%

<25

Cường độ kéo túm

ASTM D-4632

N

1000/950

Kháng xuyên thủng CBR

BS 6906-4

N

4000

Tốc độ thấm

BS 6906-3

L/m2/s

10-25

Hệ số thấm

ASTM D-4751

m/s

2-9 x 10 - 4

Kích thước lỗ

ASTM D-4751

micron

100-300

Trọng lượng

 

g/m2

200

Khổ rộng

 

m

5.35

Chiều dài

 

m

200

Chất liệu

 

 

PP