Thông số kỹ thuật vải địa loại dệt GET 10 PDF Print E-mail
Wednesday, 22 June 2011 04:49

Thông số kỹ thuật vải địa loại dệt GET 10

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Đơn v

GT10

Nguyên liệu

 

 

Polyester

Khi lượng đơn v

ASTM D 5261

g/m2

320

Cường độ kéo đứt

Chiu cun

ASTM D 4595

kN/m

100

Chiu kh

ASTM D 4595

kN/m

50

Độ giãn dài khi đứt

Chiu cun

ASTM D 4595

%

<15

Chiu kh

ASTM D 4595

%

<15

Kích thước l O95

ASTM D 4751

mm

0.07-0.5

Lưu lượng thm

ASTM D 4491

Cm/s

KX(10-2 ~ 10-5), K = 1.0-9.9

H s thm đơn v

ASTM D 4491

s-1

0.01 ~ 0.1

Kh rng

 

m

3.6

Xut x

 

 

Trung Quốc

 

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Đơn v

GT10

Nguyên liệu

Polyester

Khi lượng đơn v

ASTM D 5261

g/m2

320

Cường độ kéo đứt

Chiu cun

ASTM D 4595

kN/m

100

Chiu kh

ASTM D 4595

kN/m

50

Độ giãn dài khi đứt

Chiu cun

ASTM D 4595

%

<15

Chiu kh

ASTM D 4595

%

<15

Kích thước l O95

ASTM D 4751

mm

0.07-0.5

Lưu lượng thm

ASTM D 4491

Cm/s

KX(10-2 ~ 10-5), K = 1.0-9.9

H s thm đơn v

ASTM D 4491

s-1

0.01 ~ 0.1

Kh rng

m

3.6

Xut x

Trung Quc


Newer news items:
Older news items:

 

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

THÔNG TIN TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 1 khách Trực tuyến

LIÊN KẾT WEBSITE