Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Đơn vị

GET 40

Nguyên liệu

 

 

Polyester

Khối lượng đơn vị

ASTM D 5261

g/m2

720

Cường độ kéo đứt

Chiều cuộn

ASTM D 4595

kN/m

400

Chiều khổ

ASTM D 4595

kN/m

50

Độ giãn dài khi đứt

Chiều cuộn

ASTM D 4595

%

≤15

Chiều khổ

ASTM D 4595

%

≤20

Kích thước lỗ O95

ASTM D 4751

Mm

0.07-0.5

Lưu lượng thấm

ASTM D 4491

Cm/s

α x 10-2~-4 (α= 1~ 9)

Khổ rộng

 

M

3.5

Xuất xứ

 

 

Việt Nam